„Bezpečná a otevřená škola, kde děti tráví hodně času venku a chovají se ohleduplně k sobě i k přírodě.“

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY:
  • vedeme děti ke spolupráci  a učíme je ohleduplnosti
  • připravujeme děti pro život
  • podporujeme pobyt dětí  na čerstvém vzduchu ve školní družině, některé učivo učíme venku (vycházky, PRV, VL, PŘ, VV, TV, PČ)
  • vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 
  •  spolupracujeme s MŠ (společné akce) - usnadňujeme dětem přechod z MŠ do ZŠ

 

 DATOVÁ SCHRÁNKA

ID: 2w5b8a

KANCELÁŘ ŠKOLY

571 643 206

ŘEDITELKA

 MGR. PAVLÍNA PŘIKRYLOVÁ

728 921 224

ŠKOLNÍ JÍDELNA

601 130 260

DRUŽINA 1. ODDĚLENÍ,   2. ODDĚLENÍ

720 052 058, 607 839 857

  MŠ STŘED 

571 643 234

   MŠ KNĚHYNĚ 

571 643 026

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NA BÍLÉ

 
 
 
 
 

 

Motto:

„Řekni mi, a já zapomenu,

ukaž mi, a já si zapamatuji,

nech mne to udělat, a  já pochopím.“


Kontakt