„Bezpečná a otevřená škola, kde děti tráví hodně času venku a chovají se ohleduplně k sobě i k přírodě.“

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY:
  • vedeme děti ke spolupráci  a učíme je ohleduplnosti
  • připravujeme děti pro život
  • podporujeme pobyt dětí  na čerstvém vzduchu ve školní družině, některé učivo učíme venku (vycházky, PRV, VL, PŘ, VV, TV, PČ)
  • vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 
  •  spolupracujeme s MŠ (společné akce) - usnadňujeme dětem přechod z MŠ do ZŠ

 

DRUHOVÁ ROZMANITOST V NAŠEM LESE -  BÁVÁME A SPOLUPRACUJEME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kontakt